EMC 2020 and Covid-19

English:
As you all know, we are all affected in one way or another by the ongoing pandemic with covid-19.
Of course, there are questions coming in about how we will do with this year’s EMC rally at Gullbrannagården.

The planning group has met and we fully agree that we want to arrange the EMC rally if possible.
Of course, we will not do anything that contradicts the authorities’ decisions and recommendations.
When this is written, gatherings with more than 50 people are not allowed in Sweden. We follow the developments, mainly in Sweden but also abroad.
We will decide by June 1, at the latest, whether we will arrange this year’s EMC rally.
You can also read for yourself what Gullbrannagården writes.
Link in english here!

Swedish / Svenska:
Som ni alla vet så drabbas vi alla på ett eller annat sätt av den pågående pandemin med Corona-virus.
Självklart kommer det frågor om hur vi kommer att göra med årets EMC rally på Gullbrannagården.

Planeringsgruppen har träffats och vi är helt överrens om att vi vill genomföra EMC rally om det är möjligt.
Självklart kommer vi inte att göra något som strider mot myndigheternas beslut och rekommendationer.
När detta skrivs så är det inte tillåtet med samlingar med mer än 50 personer. Vi följer utvecklingen huvudsakligen i Sverige men även i vår omvärld.
Vi kommer att besluta senast 1 juni om vi kommer att genomföra årets EMC rally.
Du kan även läsa själv vad Gullbrannagården skriver.