Booking

English:
The booking will open on November 1st.
You can book indoor accommodation through Gullbrannagården´s site here. Please write ”EMC 2020” as messenger at checkout.
Caravan booking is possible from Monday February 3rd at 00.01, at the same page.
It´s also possible to make a reservation by phone.
Please note that if you want too book by phone, you must take away the first zero in the number if you call from other countries than Sweden.
Like this: +46352412100
Tell them you will participate in the EMC Rally 2020.
Our main area for caravans are the ”Camping Bäckalyckan” (red colour on map).
Tents do not need any prebooking, there are plenty of space in the park and also electricity available for everyone.
Our main area for tents are ”the church park” between the church and the restarurant (blue colour on map).
Booking for rally fee, food and t-shirts will not be open until February 1st.
If you have Facebook, please add you as ”will attend” at our event.

Discount on Rally fee upon early notification!

Don´t miss the opportunity to get the discount on the rally fee!
Available until June 1st (-50 SEK)
Fill in the form here!

Cost:
Participants from 10 years old has to pay the Rally fee. Payment is at the rally reception at arrival. You can choose to order the official EMC Rally T-shirt. For more information see the post here. There are also different food packages you can choose between:

Discount on Rally fee upon early notification, available until June 1st (-50 SEK)
Rally fee, child 10-15 years old (150 SEK)
Rally fee, young adult 16-24 years old (250 SEK)
Rally fee, adult from 25 years old (350 SEK)
Only breakfast, Friday to Sunday (240 SEK)
Brekfast Friday (80 SEK)
Breakfast Saturday (80 SEK)
Brekfast Sunday (80 SEK)
Breakfast and lunch, Friday to Sunday (540 SEK)
Lunch Friday (100 SEK)
Lunch Saturday (100 SEK)
Lunch Sunday (100 SEK)
BBQ Friday (100 SEK)
BBQ Saturday (100 SEK)

Accommodation is not included in the fee and accommodation is booked separately, as explained above.

Swedish:
Bokningen öppnar 1 november.
Då kan du boka inomhusboende via Gullbrannagårdens bokningssida här. Skriv ”EMC 2020” som meddelande i kassan.
Husvagnsplatser går att boka måndag 3 februari kl 00.01.
Du kan även boka via telefon 035 24 12 100 (öppnar kl 8.00). Tala om att du ska delta i EMC Rally 2020.
Vårt huvudområde för husvagnar är ”Camping Bäckalyckan” (röd färg på kartan).
Tält behöver inte förbokas, det finns gott om plats i parken och det finns även ström tillgängligt för alla som vill ha. Kryssa gärna för tält i anmälningsformuläret för vår planering.
Vårt huvudområde för tält är ”Kyrkparken” mellan kyrkan och restaurangen (blå färg på kartan).
Bokning för rallyavgift, mat och t-shirts kommer att öppna 1 februari.
Om du har Facebook så får du gärna lägga till dig som ”kommer” på vårt event.

Rabatt på Rallyavgiften vid tidig anmälan!

Missa inte möjligheten till rabatt på rallyavgiften! Tillgänglig till 1 juni (-50 SEK)
Fyll i formuläret här!

Priser:
Deltagare från 10 år betalar rallyavgift. Betalning sker i rallyreceptionen vid ankomst. Du kan välja att beställa den officiella EMC Rally T-shirt. För mer information se denna post här. Det finns olika matpaket att välja på:
Boka tidigt-rabatt på Rallyavgiften, tillgänglig till 1 juni (-50 SEK)
Rallyavgift, barn 10-15 år (150 SEK)
Rallyavgift, ungdomar 16-24 år (250 SEK)
Rallyavgift , vuxna från 25 år (350 SEK)
Endast frukost, fredag till söndag (240 SEK)
Frukost fredag (80 SEK)
Frukost lördag (80 SEK)
Frukost söndag (80 SEK)
Frukost och lunch, fredag till söndag (540 SEK)
Lunch fredag (100 SEK)
Lunch lördag (100 SEK)
Lunch söndag (100 SEK)
BBQ fredag (100 SEK)
BBQ lördag (100 SEK)

Boende ingår inte i avgiften, det bokas separat, enligt ovan.

Camping Bäckalyckan, main area for caravans.